Hvad handler det om?

Opdateret: 14. okt. 2020

Velkommen til og tak for din interesse i ’Rødovrecykler’

Rødovre skal have sin første cykelstrategi, som har det overordnede formål at få flere borgere til at vælge cyklen og gøre Rødovre til en endnu bedre cykelby.

Derfor har vi oprettet denne blog, hvor I borgere, som bor og færdes i byen, kan bidrage med jeres viden, indsigter og ideer. Vi er nysgerrige på, hvordan I som borgere, oplever Rødovre set fra en cykel; Hvor I mener, at stierne, lyskrydsene og belysningen trænger til en opgradering? og hvilke initiativer kan fremme brugen af cyklen i dagligdagen og fritiden? Derudover er vi interesseret i at høre, hvorfor cyklen eventuelt fravælges og hvad den gode cykeloplevelse er.

I skal ikke holde jer tilbage. Vi stiller løbende nye spørgsmål og lægger op til forskellige debatter, men ordet er jeres, så gør endelig brug af det.

Covid19 har sat en midlertidig begrænsning på hvordan og hvornår vi kan mødes fysisk og idéudvikle i fælleskab. Derfor håber vi, at I vil gribe muligheden for at skabe en konstruktiv dialog og idéudvikling i fælleskab på denne blog.

Ude i byrummet vil der de næste par uger stå 6 gyldne cykler, som vi løbende flytter rundt på for at få forskellige af jer borgere i tale, men alle er til værd en tid velkomne til at bidrage og kommenterer på de forskellige blog indlæg.

Alle jeres input vil danne grundlag for det videre arbejde med færdiggørelsen af cykelstrategien.

Vi glæder os til dette digitale samspil med jer alle.

Venlig Hilsen

Rødovre Kommune, Teknisk forvaltning

58 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle